COMPANY PROFILE                         Asian Development Holding Company หรือที่รู้จักกันในชื่อ ADH เป็นบริษัท Developer ที่บริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 10 ปี โดยแต่เดิมชื่อ บริษัท เอ.ดี เฮ้าส์ จำกัด ADH เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยเริ่มธุรกิจทางแนวราบหลายโครงการในเมืองพัทยา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จนในปี พ.ศ. 2550 บริษัท เอ.ดี เฮ้าส์ จำกัด ได้เริ่มเปลี่ยนตลาดเป็นโครงการแนวดิ่ง โดยเริ่มจาก Condo Low-Rise 8 ชั้น ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้มีโครงการคอนโดทั้งในเมืองท่องเที่ยวทั้งพัทยาและหัวหินมากมาย ทั้ง High-Rise , Low-Rise และแนวราบ โดยมุ่งเน้นเรื่องความแตกต่าง ทุกโครงการของเราจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยยึดมั่นในแนวทางบริษัท ADH “ We Think more than Living ” เราจะให้คุณมากกว่าที่อยู่อาศัย และเราจะดำเนินการตามนโยบายนี้ต่อไปเพื่อความสุขของลูกค้าของเรา