Job

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2. มีประสบการณ์การบริหารทีมขายประจำโครงการ 2 ปี 3.สามารถวางแผนงานขาย 4.สามารถรับความกดดัน
รายละเอียดงาน
1. สร้างยอดขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 2. บริหารทีมขายและพัฒนาทีมขาย 3.รักษาสภาพโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
1. จบวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. สามารถใช้โปรแกรม RMS ได้ 3. สามารถพัฒนา Software ฯลฯ
รายละเอียดงาน
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา/ก่อสร้าง
รายละเอียดงาน
- ตรวจงาน/ดูแลงานก่อสร้าง (คอนโด) - ควบคุม ดูแลผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแผน - ประจำไซต์งานที่กรุงเทพ พัทยาและหัวหิน
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
- ชาย หรือหญิง อายุ 26-45 ปี - วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - รับนโยบายจากคณะกรรมการนิติบุคคลฯไปปฎิบัติให้ลุล่วงได้ - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักการบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ - มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการอาคารชุด หรือ หมู่บ้านจัดสรร - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรมแกรม สำเร็จรูป Microsoft word / excel / Internet
รายละเอียดงาน
- ดูแลและจัดการทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด - ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม (เจ้าของห้องชุด) หรือตามมติของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย 2. อายุ 25-35 ปี 3. จบการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี สาขาโยธา-ก่อสร้าง 4. สามารถปฏิบัติงานในเขตกทม. พัทยา และหัวหินได้ 5. มีประสบการณ์ในงาน หรือมีประสบการณ์ในการคุมงานผู้รับเหมา (พิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียดงาน
1. ควบคุมงานพร้อมรายงานผลต่อหัวหน้างาน 2. ควบคุมคุณภาพของงาน 3. ตรวจสอบคุณภาพผลงานผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐาน 4. ควบคุมการใช้ทรัพยากรในการทำงานให้เพียงพอ(คน,วัสดุ,เครื่องจักร) 5. ปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนในการใช้ วัสดุ,คนงานให้เพียงพอ
สมัครงานตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
1. เพศ : ชาย , หญิง 2. อายุ : 30 ปีขึ้นไป 3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป 4. ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป 4. จบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปนิกมีใบประกอบวิชาชีพ 5. สามารถใช้โปรแกรม Sketchup 3D เป็นอย่างดี
รายละเอียดงาน
ออกแบบอาคาร ออกแบบสวน ออกแบบภูมิทัศน์ ออกแบบผัง
สมัครงานตำแหน่งนี้