Progress

Blue Ocean Pattaya


ความคืบหน้าโครงการ 18/5/2564 (งานขุดสระสวนน้ำ) 

ความคืบหน้าโครงการ 28/4/2564 (งานทาสี
)
ความคืบหน้าโครงการ 28/4/2564 (งานตกแต่งรอบอาคาร)ความคืบหน้าโครงการ 21/12/2563 (ขนาดห้อง 25.0 ตรม.)ความคืบหน้าโครงการ 21/12/2563 (ขนาดห้อง 56.0 ตรม.)ความคืบหน้าโครงการ 21/12/2563 (ส่วนกลาง)
ความคืบหน้าโครงการ 21/12/2563 (ภายนอก)