Article

ซื้อบ้าน-คอนโดมิเนียม เอามาลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาท


ซื้อบ้าน-คอนโดมิเนียม เอามาลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาท 

 เงื่อนไข :

          - สำหรับการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

          - ต้องเป็นบ้านหรือคอนโดหลังแรก (ผู้ซื้อต้องไม่เคยมี หรือไม่เคยเป็นเจ้าของอสังหาฯ มาก่อน)

          - สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งบ้านใหม่ หรือบ้านมือสองก็ได้

          - มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562

          - ผู้ซื้อต้องถือครองกรรมสิทธิ์ติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้ซื้อเสียชีวิต หรือกรณีอสังหาริมทรัพย์นั้นสิ้นสภาพไปทั้งหมด)

          - หากอยู่ระหว่างดาวน์ ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ เพราะถือว่ายังไม่โอนกรรมสิทธิ์


          จำนวนเงินลดหย่อนภาษี : ไม่เกิน 200,000 บาท

          อธิบายง่าย ๆ ก็คือ หากเราซื้อบ้านหลังแรกที่เป็นชื่อของเรา ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ทันที 200,000 บาท

 


          ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562


          หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี : เอกสารและหลักฐานการซื้อบ้าน-คอนโด

Article