Article

ส่งสัญญาณบวกตลาดคอนโดฯพัทยา – 9 ทุนต่างชาติโหมลงทุนต่อเนื่อง


    ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมเมืองพัทยาว่า  แม้ว่าอัตราการขายเฉลี่ยในตลาดคอนโดฯจะอยู่ที่ประมาณ 80 % แต่ก็ยังมีคอนโดมิเนียมเหลือขายอยู่ในตลาดอีกมากกว่า 10,000 ยูนิต ซึ่งเป็นหน่วยเหลือขายตั้งแต่ปี 2553 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2561 โดยคอนโดฯจำนวน 2,362 ยูนิต เปิดขายใหม่ในพัทยาในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ซึ่งนับว่ามากกว่าหน่วยเปิดขายทั้งปีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั่นอาจจะสะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นของตลาดคอนโดมิเนียมพัทยา 

     ในทุกพื้นที่ของตลาดคอนโดฯพัทยา พื้นที่นาจอมเทียนมีจำนวนคอนโดฯเหลือขายมากที่สุดประมาณ 4,500 ยูนิต ที่ยังเหลือขายอยู่ในตลาด วงศ์อมาตย์ เป็นพื้นที่ที่มีคอนโดมิเนียมเหลือขายน้อยที่สุดโดยมีหน่วยเหลือขายประมาณ 980 ยูนิต เนื่องจากวงศ์อมาตย์เป็นพื้นที่ที่กลุ่มลูกค้าตลาดบน ราคาขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคามากกว่า  140,000 บาทต่อตารางเมตร (ตร.ม.) ตลาดกลุ่มนี่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และทำเลวงศ์อมาตย์ค่อนข้างเงียบ มีความเป็นส่วนตัว ชายหาดสวยและสะอาด จึงยังเป็นทำเลที่กลุ่มลูกค้ายังคงมีความต้องการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากมีคอนโดฯเหลือขายอยู่เป็นจำนวนมากในตลาดจึงส่งผลให้ราคาขายไม่สามารถปรับตัวได้มากนัก ดังนั้น ผู้ประกอบการหลายรายพยายามที่จะคงราคาขายเอาไว้ต่อเนื่องในปี 2561 

      งัดเทคนิคขายการันตีผลตอบแทน  5-10 %   โครงการคอนโดฯที่เป็นที่นิยมและสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าในพื้นที่พัทยาในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีการการันตีผลตอบแทนจากการเช่า เนื่องจากคอนโดฯพัทยาส่วนใหญ่ผู้ซื้อนิยมซื้อเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนซึ่งไม่ได้พักอาศัยเป็นประจำ และเมื่อเวลาที่ไม่ได้พักห้องเหล่านั้นก็จะถูกทิ้งว่าง ในขณะที่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางทุกเดือน การขายคอนโดฯแบบการันตีรายได้จึงเป็นวิธีการของเจ้าของโครงการ ในการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ประจำสามารถนำคอนโดฯมาหารายได้ โดยที่เจ้าของโครงการจะทำหน้าที่เป็นคนจัดหาผู้เช่าและดูแลคอนโดให้ กลยุทธ์นี้ในต่างประเทศนิยมทำกันมาก   เมื่อพิจารณารูปแบบการขายคอนโดฯแบบนี้จะเห็นว่า อัตราผลตอบแทนรายได้ก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจ เช่น 5% 3 ปี 6% 5 ปี หรือ 7% 3 ปี เป็นต้น แต่มีผู้ประกอบการบางรายที่พัทยา เช่น กลุ่ม นิว นอร์ดิก กรุ๊ป  ที่มีการการันตีผลตอบแทนจากการเช่า10% ถึง 10 ปี ส่งผลให้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของกลุ่มนักลงทุน และผู้ซื้อชาวต่างชาติ  การการันตีผลตอบแทนจากค่าเช่าผู้ซื้อจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินในธนาคารมาก 

      เนื่องจากมีคอนโดฯจำนวนมากยังคงเหลือขายอยู่ในตลาด ส่งผลต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเลือกจะขายโครงการที่สร้างเสร็จแล้วก่อนและชะลอการเปิดขายโครงการใหม่ในปี 2560 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะใช้เวลามากกว่า 1 ปีในการขายยูนิตเหลือขายเหล่านี้ “ แม้ผู้ซื้อกลุ่มใหม่ที่เป็นชาวจีนเข้ามาเป็นกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ จะน้อยกว่าผู้ซื้อชาวรัสเซียค่อนข้างมากในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้แต่ก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มผู้ซื้อชาวจีนก็ช่วยตลาดคอนโดฯพัทยากลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่ชะลอตัวไปกว่า 2 ปี” แต่ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มของตลาดจะค่อยๆดีขึ้นจากการที่รัฐประชาสัมพันธ์ถึงถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งรวมพื้นที่ใน 3 จังหวัดเข้าด้วยกัน คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งก็รวมถึงพัทยาที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อาจส่งผลให้แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์พัทยาอาจมีทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้น จากการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีความต้องการแรงงานระดับวิศวกรและกลุ่มแรงงานที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงมากกว่า 1 แสนคน ในระยะ 5 ปีนับจากนี้ ตามที่คาดการณ์กันไว้ 

    ทั้งนี้ หากมองถึงการพัฒนาโครงการคอนโดฯในพัทยานอกจากผู้ประกอบการรายใหญ่ในท้องถิ่น และผู้ประกอบการรายใหญ่จากส่วนกลางที่สนใจพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่พัทยาแล้ว ยังมีกลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติอีกมากมายที่เข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการคอนโดฯในพัทยา และกลุ่มทุนเหล่านี้ยังมีความสนใจลงทุนอสังหาฯในพัทยาอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของบทความ https://prop2morrow.com/2018/07/02/ส่งสัญญาณบวกตลาดคอนโดฯ/

Article