Article

คุณรู้จัก พัทยา ดีแค่ไหน

คุณรู้จัก พัทยา ดีแค่ไหน ขึ้นชื่อว่า เมืองพัทยา หลายๆคนคงรู้จักเป็นอย่างดีว่าเป็นเมืองนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่ติดกับทะเลฝั่งอ่าวไทย เมืองพัทยาเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเข้ามาเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของประเทศ นอกจากจะเป็นเมืองที่ชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวแล้ว เมืองแห่งแห่งนี้ยังเป็นเมืองแห่งแหล่งการลงทุนและการค้าต่างๆอีกด้วย เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณเม็ดเงินกระจายในพื้นที่ค่อนข้างสูง จึงได้รับการยกฐานะเป็นเขตการปกครองพิเศษ มีการบริหารจัดการเมืองเอง ไม่ขึ้นตรงกับจังหวัดชลบุรี แบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วน คือ พัทยาเหนือ, พัทยากลาง, พัทยาใต้ และ หาดจอมเทียน